top of page

Het domein Fourneau Saint-Michel heeft niet langer de natuurlijke vegetatie die tegenwoordig in het bos van Saint-Hubert te vinden is.

 

Gedurende 40 jaar is het domein ontwikkeld, gecultiveerd om zo  de biodiversiteit te verbeteren.

Er werden zeldzame planten ontdekt en dieren waargenomen die bijna uitzonderlijk zijn geworden in onze gebieden.

De natuurlijke of aangelegde gebieden van de musea van het domein Fourneau Saint-Michel zijn echter een potentieel toevluchtsoord voor fauna et flora gerelateerd aan magere weiden (dit wil zeggen zonder bemesting), wateromgevingen en bosranden.

 

Het domein heeft dus een onmiskenbaar belang voor de fauna et flora van onze regio’s, voor de grote verscheidenheid aan beschermde soorten  en voor de aanwezigheid van bevolkingsgroepen die als bedreigd worden beschouwd in Wallonië.

Het domein Fourneau Saint-Michel heeft 3 hoofdtypen gronden :

 

  • Mesofiele en natte weiden

  • Bospercelen met zacht- en hardhout

  • Stilstaande  en  lopende wateren

 

Het domein Fourneau Saint-Michel is dus een plaats van studie, experiment en demonstratie van eerste belang in de Ardennen en de poort van de Famenne , waarbij milieuaspecten  worden geïntegreerd in het beheer van parken, publiek of privé , voor welk doel dan ook.

Dank u om tijdens uw bezoek de natuur van het domein te respecteren

bottom of page