top of page

Al vijf decennia lang doen we op de site van het Museum van het Landelijke Leven in Wallonië er alles aan om de biodiversiteit te behouden en te verbeteren. Men vindt er zeldzame planten en ook dieren die in onze streken bijna niet meer voorkomen.  Het domein is een belangrijk toevluchtsoord voor de fauna en flora van schrale graslanden (d.w.z. zonder meststoffen), waterrijke gebieden en bosranden.

 

Het openluchtmuseum is dus van groot belang voor de flora en fauna van onze regio's, vanwege de grote verscheidenheid aan soorten die er zijn waargenomen en de aanwezigheid van populaties die in Wallonië als bedreigd worden beschouwd.

Het domein omvat drie belangrijke biotopen: gematigde en vochtige graslanden, loof- en naaldbossen en stilstaand en stromend water.

 

Het terrein is een vooraanstaande locatie voor onderzoek, experimenten en modelbeheer in de Ardennen en de Famenne, waarbij milieubewuste praktijken worden geïntegreerd in het beheer van zowel openbare als particuliere parken, ongeacht hun doel.

 

Gelieve tijdens het bezoek het domein te respecteren door de aangelegde paden te volgen en afval in de vuilnisbakken te deponeren.

bottom of page